fbpx SISTE MULIGHET

SISTE MULIGHET

Kirkegården har stor kulturell og kunsthistorisk betydning, med mange kjente personligheter begravet, bl.a. Bertholt Brecht. Åslaug Krokann Berg: Dorotheenstädtischer Friedhof # II, 2021, kritt, kull, blyant og elektrisk viskelær © Åslaug Krokann Berg/BONO 2021. Foto: Øystein Thorvaldsen.

Fredrikstad Kunstforening 
Åslaug Krokann Berg
Berliner Friedhöfe
Utstillingen står til 23. mai

Ut helgen har du muligheten til å få med deg Åslaug Krokann Bergs utstilling Berliner Friedhöfe. Utstillingen i Fredrikstad Kunstforening består av 15 tegninger og er produsert under og etter et arbeidsopphold i Berlin høsten 2019. Alle tegninger er gjort med kritt, kull, blyant og elektrisk viskelær, hvor mørket og lyset henholdsvis er tegnet og visket fram. Under arbeidsperioden oppsøkte Krokann Berg mange kirkegårder, noe som etter hvert utviklet seg til en konkret idé. Idéen beskriver Krokann Berg slik:

«Å velge ut én trestamme fra hver Friedhof, som på sitt vis symboliserte stedet for meg. Jeg har alltid likt i å gå rundt på kirkegårder i byer jeg kommer til. Det gir en egen ro og kontemplasjon over tider som har vært, er, og vil komme. Berlin er lag på lag av historie, kultur, personligheter og levd liv, noe som gjenspeiler seg i byens kirkegårder. Her er også gamle trær som har stått gjennom alle tider, og ble altså utgangspunktet mitt for å tilnærme meg alt dette.

Som et resultat av krigsherjinger og nazistenes ødeleggelser under 2.verdenskrig, framstår kirkegården i dag nærmest som en ruin. Gravstøttene ligger hulter til bulter, overgrodd av røtter og planter som slynger seg rundt trær og gravsteiner. Åslaug Krokann Berg: Jüdischer Friedhof # III+IV, 2020, kritt, kull, blyant og elektrisk viskelær © Åslaug Krokann Berg/BONO 2021. Foto: Øystein Thorvaldsen.

Tegningene i utstillingen har utgangspunkt fra fire utvalgte kirkegårder:
Friedhof Grunewald-Forst, Jüdischer Friedhof Schönhauser Allee, Alter St.- Matthäus-Kirchhof og Dorotheenstädtisch-Friedrichswerderscher Friedhof.
Valg av kirkegård og trestamme er gjort ut fra hvordan jeg opplevde stedet og historien. Det er en høyst fri og personlig tolkning som ligger til grunn for tegningene.»

Opprettet i 1879 for ukjente, døde mennesker som ble funnet i elva Havel. Grunnet fattigdom og dårlige kår druknet mange seg i elva, derav tilnavnet Selbstmörder-Fridehof. Siden de som tok sitt eget liv ikke kunne begraves i vigslet jord, ble det bestemt at de skulle få sin siste hvile i skogen og ble da kalt Friedhof der Namenlosen. Åslaug Krokann Berg: Friedhof Grunewald-Forst # II, 2019, kritt, kull, blyant og elektrisk viskelær © Åslaug Krokann Berg/BONO 2021. Foto: Øystein Thorvaldsen.

I anledning arbeidet med dette prosjektet, er det laget en severdig katalog med alle tegningene og korte tekster om hver Friedhof. På spørsmål fra Kunstavisen om planene videre, svarer Åslaug Krokann Berg: «Jeg har en mulig utstilling på trappene, men tidspunktet er ikke fastsatt ennå. Det har også vært en sammenhengende intensiv arbeidsperiode de siste årene, så nå er det en liten pusteluke. Uansett blir det mer tegning, da det har vært en befrielse å begynne med igjen (i 2015) etter så mange år med video. Det å kunne jobbe med fysisk materiale, hånd mot papir, bli skitten på fingrene og være i den langsomme prosessen det er, med å se og å gjøre. Tegningen Dorotheenstädtischer #II har jeg brukt nesten et halvt år på, og det har vært en glede.»

Stikkord