1.500 mennesker demonstrerte for bevaring av Y-blokka

Kunstkritiker Lars Elton holdt en innledende appell foran Y-blokka.
Kunstkritiker Lars Elton holdt en innledende appell foran Y-blokka og ble møtt av jublende tilrop. Foto: Mona Gjessing

Støtteaksjonen for å bevare Y-blokka arrangerte 2. januar 2020 en demonstrasjon mot regjeringens beslutning om å rive Erling Viksjøs skulpturelle, senmodernistiske bygning oppført i 1969. Y-blokka er en del av regjeringskvartalet og endeveggen utgjøres av det sandblåste kunstverket «Fiskerne» skapt av Carl Nesjar etter en tegning av Pablo Picasso. Rivingsbeslutningen av Y-blokka og løsriving av kunsten møter ikke bare lokal motstand, men fordømmes også internasjonalt. Kulturvernorganisasjoner som ICOMOS, Europa Nostra og The 20th Century Society er, i følge Arkitektnytt.no, sjokkerte over norsk kulturvandalisme.

På plassen foran endeveggen holdt Lars Elton innledningsvis en appell til Erna Solberg og regjeringen før de fremmøtte marsjerte med bannere og fakler ned til plassen foran Stortinget. Elton fremhevet i sin appell, blant annet, følgende: «Y-blokken er kulturhistorisk arkitektur av stor internasjonal verdi. Så og si samtlige fagfolk og faginstanser er for bevaring. Vedtaket om riving ble vedtatt før alle konsekvenser ble utredet.»

Foran Stortinget var det «åpen» mikrofon og det ble holdt taler og lest dikt til forsvar for bevaring av Y-blokka. Samlet ble det gjentatte ganger ropt høylytt: «La Y stå. La Y stå!» og direkte henvendt mot Erna Solberg, som forøvrig ikke var til stede under arrangementet: «Erna, snu! Erna, snu!»

mona.gjessing@kunstavisen.no

Stikkord