Stor sjekk i skolegården

Fra venstre: Rektor ved Volla skole Ole Martin Hauglid Øyen, elev i 5A Markus Mathisen Rostad, lærer Ingebeth Melhus, direktør ved AKS Rikke Komissar, elev i 5A Sarah Blad-Thorkeldsen og bankdirektør DNB Nedre Romerike Marius Strengelsrud Fjeld. Foto: Tien Hoa

Forrige fredag fikk Akershus Kunstsenter en overraskende telefon fra Sparebankstiftelsen DNB i Lillestrøm, som kunne meddele om en raus tildeling på hele 700 000 kroner til kunstsenteret.

Midlene er øremerket kunstprosjekter som inkluderer barn og unge, og et ambisiøst samarbeid med Volla skole i Lillestrøm står sentralt. Elevene på 6. trinn skal jobbe sammen med kunstnere både i skolen, i byen og i kunstsenteret i regi av Akershus Kunstsenter. Involverte kunstnere så langt er Liva Mork og Jennie Bringaker

Bak søknaden om støtte står den svært dyktige direktøren ved Akershus kunstsenter, Rikke Komissar, og en lærer med et helt spesielt engasjement for formidling av samtidskunst til barn og unge, Ingebeth Melhus. Melhus, som er lærer ved Volla skole, har gjennom en årrekke tatt med sine klasser til kunstsenteret, og hennes langvarige og trofaste forhold til formidling av samtidskunst la grunnlaget for søknaden – som nå altså har gått gjennom. 

At kunstsenteret kan knytte kontakt med elevene gjennom flere år, vil danne grunnlaget for en god relasjon mellom elevene og kunstsenteret, og ikke minst gi barna et morsomt og kreativt tilbud i skoletiden. Vi er takknemlige for at Volla skole er fremoverlente og ser på kunsten som en verdi de kan gripe og bringe videre inn i undervisningen, sier en meget fornøyd Rikke Komissar

Både rektor ved Volla skole, Ole Martin Hauglid Øyen og banksjef Marius Strengelsrud Fjeld fra Lillestrøm DNB, var til stede i skolegården i går da den høytidelige, men noe koronapregete, tildelingen fant sted.  

Det som jo er flott er at ungene får etablert et godt forhold til kunstsenteret og at de kan utvikle et forhold til samtidskunst. Elevene får også sjansen til å møte kunstnere, en yrkesgruppe de kanskje ikke ellers har så mye med å gjøre. Så er det jo også det at de selv får være med å skape kunst, bli inspirert og utvikle den siden av seg selv. I tillegg ønsker både Melhus og jeg å koble de ulike kunstprosjektene til fag som norsk, samfunnsfag, naturfag og, åpenbart også, til kunst & håndverk, forteller Hauglid Øyen. 

Vi er bevisst på at vi ønsker å knytte dette prosjektet sammen med absolutt alle andre fag på skolen, understreker Melhus. 

På god avstand fra hverandre står to elever fra klasse 5A: Sarah Blad-Thorkeldsen og Markus Mathisen Rostad – begge tydelig glade for å kunne ta i mot gaven som en rekke barn vil kunne få glede av.

Fra venstre: Sarah Blad-Thorkeldsen, Marius Strengelsrud Fjeld og Markus Mathisen Rostad. Foto: Tien Hoa

Vi har vært mange, mange ganger på kunstsenteret og gleder oss til et nytt bygg også!, sier de to, nærmest i munnen på hverandre. 

På den vesle pressekonferansen i skinnende solskinn fra klokka 13-14 uttrykker Sparebankstiftelsen DNBs representant glede over å kunne by på noe virkelig positivt i en ellers krevende tid for mange barn og unge. 

Dere har åpenbart truffet noe unikt med denne ideen. Timingen kunne jo heller ikke vært bedre: Midt oppi det vanskelige kommer dette strålende! sier Strengelsrud Fjeld  henvendt til Komissar, Melhus og Hauglid Øyen. 

Blidt tilstede. Bankdirektør DNB Nedre Romerike, Marius S. Fjeld. Foto: Tien Hoa

Før jeg forlater skolegården opplyser Marius Strengelsrud Fjeld om at totalt 83 søknader til Sparebankstiftelsen DNB denne våren har blitt tilgodesett med totalt 16,11 millioner for Øvre og Nedre Romerike samlet – hvorav 5,5 millioner er gitt til lag og foreninger i Lillestrøm kommune.  

mona.gjessing@kunstavisen.no

Stikkord