Oda Bhar

Oda Bhar er utdannet kunsthistoriker, og har arbeidet som kritiker, journalist og redaktør i flere år, hovedsakelig innen kunst og film. Hun har vært hovedanmelder i kunst for Morgenbladet og Dagsavisen, ansvarlig redaktør og daglig leder for Periskop – tidsskriftet for kultur for barn og unge, og journalist og redaksjonssjef for film- og tv-bladet Rushprint. Idag er hun frilansskribent og kulturbyråkrat.