LA Y STÅ!

29. april: Det bores i naturbetongen under Picassos «Fiskerne». Foto: © Adrian Bugge

Kunstavisen er for bevaring av Y-blokka, og en av de mange som ønsker at Y skal stå – og som har gitt mange gode argumenter for bevaring – er fotografen Katja Høst. I en samtale med Kunstavisen i slutten av januar 2020 sier Høst: «For meg symboliserer Y-blokka ambisjonene om å bygge den norske velferdsstaten, og det er pinlig at det i rivningsbeslutningen ikke tas hensyn til hvilke historiske verdier, drømmer og tankegods som ligger nedfelt i bygget. Et annet viktig element er at Y-blokka overlevde terroraksjonen den 22. juli, noe som må ses på som en fantastisk triumf. Rivningsbeslutningen i etterkant vitner rett og slett om kulturell inkompetanse, der både manglende forståelse for historiske verdier så vel som symbolkraften i regjeringskvartalet som åsted for terroraksjonen gjør seg gjeldene.» (utdrag av uttalelse)

Nå har fotografen Adrian Bugge, som også brenner for bevaring av y-blokka, laget en egen digital protestside hvor han gjennom daglige publiseringer av bilder fra regjeringskvartalet, holder folk orientert om det som er i ferd med å skje. I en nylig forfattet pressemelding skriver Bugge: «Det unike bygget er et av hovedverkene til den norske arkitekten Erling Viksjø, laget av hans eget materiale, naturbetong, en blanding av betong og norske elvesteiner. I Y-blokka er kunst av Carl Nesjar og Pablo Picasso sandblåst inn i den umalte fasaden. Regjeringen skjærer løs Picassos kunst for å bruke den til pynt i sitt eget nye regjeringskvartal, men skjønner ikke at hele bygningen er et kunstverk hvor alt henger sammen.» 

mona.gjessing@kunstavisen.no