fbpx Kunstavisens kviss nr 7

Kunstavisens kviss nr 7

Stortinget, fotografi mellom 1900 og 1920. Foto: Nasjonalmuseet / Ukjent. 
(Fotolisens: CC-BY-NC)

1. De fleste har nok sett denne bygningen som huser Norges Nasjonalforsamling. Men hva heter arkitekten som til slutt fikk oppdraget med å tegne Stortingsbygningen i 1860? 

2. Hvem regnes gjerne som den første norske studioglasskunstner? 

3. Kunstneren I.C. Dahl (1788-1857) virket også som professor ved kunstakademiet i Dresden, bygget en egen kunstsamling og blir gjerne regnet som Fortidsminneforeningens grunnlegger. Mindre kjent er at han i 1841 kjøpte Vang stavkirke i Valdres for å sette den opp ett annet sted. Hvor står Vang stavkirke nå?

4. Hva betyr gouache?

5. Hvilken uttrykksform er den allsidige kunstneren Vibeke Tandberg kanskje mest kjent for?

6. Hva het Nasjonalmuseets første direktør?

7. Hvor ligger Preuss fotomuseum?

Klikk her for å se svarene