Kunstavisens kviss nr 43

1. Dette bildet fra Nasjonalmuseets samling har tittelen «Kampen om produksjonsmidlene» og er malt av en kunstner i året 1940. Hva heter kunstneren?

2. Maleriet «Andersnatten» (1903) av Theodor Kittelsen satte nylig prisrekord for et norsk verk på auksjon. Hva ble prisen?

3. Hvor i Norge ble Norske Kunsthåndverkeres Årsutstilling 2020 arrangert?

4. Hvem laget de to utsmykkingene «Måken» og «Fiskerne» på og i regjeringskvartalets Y-blokk, den som nå er revet?

5. Hvilken samtidskunstner har bakgrunn fra popgruppen AHA?