Kunstavisens kviss nr 42

1. Dette skogtrollet, som har gjemt seg i Nasjonalmuseets samling, er tegnet av en kjent maler, tegner og eventyrtolker – hva heter han? 
 

2. På hvilket museums yttervegger kunne du inntil nylig se og oppleve «Floating», et utvalg kunstfilmer av Sven Påhlsson? 
 

3. Hva er Oda Krohg kjent som? 
 

4. Hvilken bygd på Vestlandet er knyttet til Nikolai Astrups kunstnerskap? 
 

5. Hvem fikk Kistefos kunstpris for verket «The Golden Wish»? 

 

Klikk her for å se svarene