Kunstavisens kviss nr 42 - fasit

1. Dette skogtrollet, som har gjemt seg i Nasjonalmuseets samling, er tegnet av en kjent maler, tegner og eventyrtolker – hva heter han? 
Svar: Theodor Kittelsen (1857-1914). 

2. På hvilket museums yttervegger kunne du inntil nylig se og oppleve «Floating», et utvalg kunstfilmer av Sven Påhlsson? 
Svar: Vigelandmuseet. 

3. Hva er Oda Krohg kjent som? 
Svar: Oda Krohg f. Lasson (1860-1935) er kjent som kunstner og del av Kristiania-bohemen. 

4. Hvilken bygd på Vestlandet er knyttet til Nikolai Astrups kunstnerskap? 
Svar: Jølster.

5. Hvem fikk Kistefos kunstpris for verket «The Golden Wish»? 
Svar: Shwan Dler Qaradaki (f. 1977).