Instagram-foredrag fra Dehli i India

Grafikk av Herman Breda Enkerud.

I forsøk på å håndtere den pågående krisen, har Fotogalleriet i Oslo invitert anerkjente og unge utøvere i kunstfeltet til å guide et kunstinteressert publikum gjennom tankeprosesser, skape alternative rom for kritisk tenkning og foreslå nye former for samhold.

Denne uken inviteres det til en nomadisk presentasjonsserie med den indiske skribenten, forskeren og frilanskuratoren Anushka Rajendran. Rajendran presenterer fra og med den 22. april og ut uken #Exercise no. 2 av Let's Talk about Images 2.1.0Spekulasjoner over en ny verdensorden. Ta del i Rajendrans nomadiske tankeøvelse ved å følge Fotogalleriet på Instagram.

Vi står ved et veiskille. I det vi fortsetter å kjempe mot nåtiden, kreves det bevissthet rundt det risikosamfunnet vi navigerer oss gjennom for å etisk kunne bevege oss videre, og spekulere i mulighetene vi står overfor; særlig når dette har vært et kunstnersyssel i nyere tid. – Anushka Rajendran, april 2020

I pressemeldingen fra Fotogalleriet heter det: «Fra våre respektive isolat, kan det fremstå som at vi alle er like – at viruset ikke diskriminerer. Men som den indiske legen Jagadish Hiremath påpekte «sosial distansering er et privilegium – det betyr at man bor i et hus som er stort nok til å gjennomføre det». Verden over var vi vitne til hvordan viruset gikk fra å spre seg blant de mest privilegerte til nå å ramme hardest hos de mest utsatte gruppene i vårt samfunn.

Fra sitt hjem i Delhi, vil Rajendran stille spørsmål rundt hvorvidt viruset kan skape en ny verdensorden, som følge av de avsløringene om vårt samfunn som den nåværende situasjonen har bragt frem i lyset:

Hvordan kan vi tenke nytt om transaksjonelle tilganger i det de kollapser foran øynene våre? Hva vil vi ta med oss fra 'sosial distansering', som en forhøyet form for solidaritet og felleskap i kontrast til individualisme, hvor vi forsøker å overleve sammen, beviste om vår egen forgjengelighet og dødelighet? Hvordan kan vi fortsette senkingen av klimaforandringene som har vært en uunngåelig konsekvens av den verdensomspennende nedbremsingen? Og som et resultat av dette, vil den pågående situasjonen påvirke hvordan den internasjonale kunstverden opererer – og hvis ja, hvordan?»


OM DELTAKEREN

Anushka Rajendran

Anushka Rajendran er frilanskurator, skribent og doktorgradsstipendiat i visuelle studier ved School of Arts and Aesthetics, Jawaharlal Nehru Universitet. I 2018 var hun kuratorassistent for Kochi Muziris-biennalen. Hun har også vært kurator for den ikke-kommersielle kunstorganisasjonen Prameya Art Foundation [PRAF]. I slutten av 2019 ble hun ansatt som festivalkurator for Colomoboscope 2021. Som skribent, forsker og tidligere assisterende redaktør har hun publisert tekster og essay i anerkjente tidsskrift og magasin som Bielefelder KunstvereinSKIRATAKE on art og Indian Contemporary Art Journal.

For sin kuratoriske praksis, har hun mottatt stipender som har støttet residenser med Aomori Contemporary Art Center, Aomori, Japan; the International Studio and Curatorial Program, New York (av Inlaks Shivdasani Foundation); og Theertha International Artists’ Collective, Colombo (av PRAF). Hennes bidrag som skribent og redaktør ble anerkjent i 2015 da hun mottok Art Scribes Award for kunstskribenter i etableringsfasen av indisk opphav.

mona.gjessing@kunstavisen.no

Stikkord