Edvard Munchs fotografier i Stockholm

Fra Thielska Galleriet. Foto: Per Myrehed.

I Thielska Galleriet, som ligger på idylliske Djurgården i Stockholm, står utstillingen «Edvard Munchs fotografier. Det eksperimentelle jaget» frem til 31. mai. I museet, som i sin tid ble bygget for å huse bank- og finansmannen Ernest Thiels storslåtte kunstsamling, vises 50 fotografier og flere av Munchs egne filmer fra Oslo, Aker og Dresden(rundt 1927). Foto og film vises sammen med et utvalg av Edvard Munchs grafiske trykk, hentet fra Thielska Galleriets egen samling; en av de største samlingene av Munchs kunst utenfor Norge. Samlingen inneholder 12 oljemalerier og bortimot 100 grafiske arbeider. I perioden 1905-1907 var Ernest Thiel Edvard Munchs viktigste mesén (: økonomisk velgjører). Munch var i 1907 gjest på Thielska og malte et portrett av Thiel. Det fotografiske forelegget til dette portrettet finnes i arkivet til Thielska Galleriet og vises nå for aller første gang.  Les mer om den tette forbindelsen mellom Edvard Munch og Ernest Thiel her: www.thielskagalleriet.se

Fra Thielska Galleriet. Foto: Per Myrehed.

Utstillingen «Edvard Munchs fotografier. Det eksperimentelle jaget» har fått god mottakelse i svensk presse og har blitt tatt vel imot av publikum. Og selv om utstillingen tidligere har vært vist både i Scandinavia House i New York og på KODE i Bergen, gjør det svenske visningsstedets karakter – samt den aktuelle sammenstillingen av arbeider – denne Munch-presentasjonen til noe eget. 

Fra Thielska Galleriet. Foto: Per Myrehed.

Utstillingen ble opprinnelig produsert av The American-Scandinavian Foundation/Scandinavia House, New York i samarbeid med Munchmuseet, Oslo. Kurator for utstillingen er kunsthistoriker Patricia Berman. 

Ifølge museumsassistent Cecilia Rainer, arrangerer Thielska Galleriet i april en salong om Munch og sykdom, i samarbeid med Karolinska Institutet. I tilknytning til arrangementet holdes også en forelesning med Irène Berggren som stilte ut Munchs fotografier i Stockholm på 1980-tallet. 

mona.gjessing@kunstavisen.no

Stikkord