Beklagelse

Jeg beklager at jeg som ansvarlig redaktør ikke var nøye nok i min gjennomgang av Lars Eltons kommentar som ble publisert i Kunstavisen denne uken. Kommentaren avpubliseres i samråd med Lars Elton da språkbruken og vinklingen er av en slik art at den åpner for misforståelser. 

Kunstavisen inviterer nå et utvalg aktører i kunstfeltet til å artikulere sine synspunkter på hva slags språk som betraktes som ideelt i sammenhengen. Intervjuene publiseres i kommende uke.

mona.gjessing@kunstavisen.no