Einar Grinde tildeles Eckbos Legats Jubileumsstipend

Einar Grinde, Lånt hest må man snart stige av (2023), installasjon på Vigelandmuseet. Foto: Jon Gorospé

En kunstfaglig jury har utnevnt Einar Grinde som mottaker av Eckbos Legats Jubileumsstipend på 200.000 kroner, med sin installasjon der oppblåsbare hester møter Vigelands skulpturer. 

Einar Grinde tildeles Eckbos Legats Jubileumsstipend med verket Lånt hest må man snart stige av (2023). Han var en av fire nominerte kunstnere i Eckbos Legats Jubileumsutstilling på Vigelandmuseet denne sommeren, sammen med Lin Wang, Andrea Scholze og duoen Ellinor Aurora Aasgaard og Zayne Armstrong. Alle fikk et produksjonsstipend på 75.000 kroner hver for å realisere sine innsendte forslag. Grinde mottar et stipend på 200.000 kroner.  

Einar Grinde. Foto: Sara Angelica Spilling

– Hestene, laget av sorte søppelposer i plast, fylles med luft for deretter å tømmes. Disse kan symbolisere en økonomisk tilstand og en oppblåst global økonomi. Den spiddede hesten på sokkelen, som spiller på en monument-tradisjon, evner også å si noe om sårbarheten i sosiale og politiske systemer, sier juryleder og museumsleder ved Vigelandmuseet i en pressemelding. 

Juryen fremhever at Grindes prosjekt forener klassisk skulpturtradisjon med samtidskunstens materialbruk. I begrunnelsen skriver de at «Grindes bidrag til Eckbos legat jubileumsutstilling er en fortelling om forandringer. Hesten har vært et viktig bidrag i norsk primærnæring i flere hundre år. Den bidro til både jordbruk og skogbruk, i tillegg til å være et nødvendig transportmiddel. Imidlertid medvirket den industrielle revolusjonen til at hesten mistet sin betydning. [...] Hesten er, forenklet sagt, blitt et leketøy. Med et blikk til Kjartan Fløgstad kan vi kanskje si at Grindes verk visualiserer en overgang fra en industrikultur til en kulturindustri?» 

Den kunstfaglige juryen besto av direktør ved Vigelandmuseet, Jarle Strømodden (juryleder), kunstnere Ahmed Umar og Azar Alsharif, kunstprodusent i Kulturbyrået Mesén, Kristine K. Wessel og Kunstavisens redaktør Mona Gjessing. 

Det gjøres oppmerksom på at Eckbos Legat er eier av Kunstavisen.

Den kunstfaglige juryen: Mona Gjessing (t.v), Jarle Strømodden, Kristine K. Wessel, Ahmed Umar og Azar Alsharif. Foto: Jon Gorospé

    Stikkord