fbpx Uriktig fra styreleder i BKiB

Uriktig fra styreleder i BKiB

Bærum Kunsthall på Fornebu i Bærum. Foto: Kunstavisen.

En replikk til innlegg i Kunstavisen publisert den 20. januar fra Ana Maria Lopez, tidligere daglig leder i Bærum Kunsthall.
NB Kunstavisen har gjort oppmerksom på den aktuelle replikken til BKiB, som er velkomne til å skrive en respons på denne.

Styreleder i BKiB - eier av Bærum Kunsthall, og nåværende styreleder i Bærum Kunsthall, kom på fredag med en uttalelse rundt prosessen som ledet til at jeg som daglig leder, kunstnerisk leder og styreleder Vigdis Storsveen og styremedlem Siw Andersen sa opp sine stillinger i BK. Det faktum at øverste leder og deler av styret i Bærum Kunsthall trakk seg fra BK må fremstå som helt uforklarlig for leserne dersom deres fremstilling skulle være riktig. Styret i BKiB synes å mene at de har opptrådt helt korrekt i prosessen eller fraskriver seg ethvert ansvar. Det er jeg dypt uenig i. Styret i BKiB sin fremstilling er feil på flere både overordnede og detaljerte punkter og jeg viser her til mine tidligere kommentarer. Grunnen til at jeg trakk meg som daglig leder var bl.a. det dårlige klimaet for samarbeid og mangel på profesjonell håndtering fra styret i BKiB. 

Til tross for uenigheter, håper jeg det går godt med Bærum Kunsthall videre. Det fortjener de mange kunstnerne, ildsjelene og frivillige som har stått på for å få til et anerkjent visningssted for kunst. Det er samtidig viktig for meg at bakgrunnen for min avgang er kjent. 

Jeg har også fått inn følgende kommentarer i forbindelse med prosessen som følger av diskusjonene som fulgte etter utstillingen "Not Today Satan" fra Vigdis Storsveen, Siw Andersen og A kassen:

«Som tidligere styreleder og ansatt i Bærum kunsthall siden 2016 stiller jeg meg bak forhenværende daglig leder i BK, Ana Maria Lopez sin uttalelse om hendelsesforløpet i forbindelse med konflikten i Bærum kunsthall» 

Vigdis Storsveen, tidligere styreleder og Kunstnerisk leder av Bærum Kunsthall

 

«Vi bekrefter at A Kassen ikke juryerte Not Today Satan som en del av Bærum Kunsthalls Open Call program for 2021, og at dette var en utstilling Bærum Kunsthall vurderte for den kuraterte del av sitt program»

            A Kassen, Jury for Open Call i Bærum Kunsthall i mai 2020

 

«Det er krevende å si noe om en såpass komplisert sak i en kort kommentar. I all hovedsak stiller jeg meg bak Ana Maria Lopez sin beskrivelse av det som har skjedd, som gjengitt i Kunstavisen forrige uke. Jeg ønsker alt godt for Bærum Kunsthall og ønsker ikke å kommentere ytterligere.»

Siw Andersen, tidligere styremedlem av Bærum Kunsthall

Stikkord