Tullinkvartalet: Et konglomerat av rom som begeistrer

Mellom nye og gamle fasader oppstår spennende rom. Bygulvet skiller seg fra det meste annet vi kan se her til lands og er et resultat av det som synes å være et fruktbart samarbeid mellom lysdesignere og landskapsarkitekter. Foto: Nina Marie Andersen.

Det nye Tullinkvartalet er åpnet for offentligheten. Lysende bølgeformede linjer i gulvet leder gjennom en labyrint av spennende byrom som begeistrer.

 

OSLO
Tullinkvartalet
Ligger mellom Kristian Augusts gate, Universitetsgata og Pilestredet 
Landskapsarkitekter: Østengen & Bergo AS og Landskaperiet AS
Betongamfi og lyskunst: VOID
Byggherre: Entra

Nina Marie Andersen, landskapsarkitekt ved Pir II i Oslo og førsteamanuensis ved NMBU.

Konglomerat av rom i et åpent kvartal
I forbindelse med nye og rehabiliterte bygninger i Tullinkvartalet er et nettverk av rom åpnet, og med dette oppstår et nytt sted i byen. Her kan alle være, enten man skal besøke et av kvartalets mange serveringssteder, benytte passasjen som snarvei eller rett og slett fordi det er et litt rart og veldig fint sted. Kvartalet består av et konglomerat av uterom med varierende form og skala som gir fornemmelsen av en sydlandsk middelalderlandsby.

 

Amfiets bølgende betongtrinn fremstår nærmest som en skulptur sentralt i Tullinkvartalet, omgitt av både gamle og nye fasader. I tillegg forbinder en velintegrert rampe de to nivåene. Foto: Nina Marie Andersen.

At flere eldre bygninger er videreført som en del av prosjektet bidrar til en organisk, ikke-regulær situasjon med kvaliteter som er så å si umulig å planlegge nytt. Og det er spesielt i møtet med det gamle at de særegne og mest interessante (mellom)rommene skapes. Uterommene vi her snakker om, er dermed gitt av eksisterende og nye bygninger, og landskapsarkitektene har lest situasjonen godt. En viktig del av prosjektet har dessuten vært å fjerne fysiske barrierer og skape forbindelser gjennom kvartalet. Resultatet er altså et forløp av trange smug og uventede og spennende rom. I dag er den østlige delen mot Universitetsgata mer eller mindre ferdigstilt, men det planlegges for at kvartalet i sin helhet skal inngå i nettverket.

Illustrasjonsplan som gir oversikt over den østlige delen av Tullinkvartalet. På bakken, derimot, er opplevelsen av oversikt befriende fraværende. Illustrasjon: Landskaperiet AS.

Kvartalets uterom er visuelt skjermet fra omgivelsene, og inne er det lite som lite minner oss på hvor i byen vi er. Selv en kjølig og ganske grå vårdag vekker dette landskapsprosjektet stor begeistring hos undertegnede. Kanskje det oppstår en slags unntakstilstand på stedet, en opplevelse av å være koblet fra det kjente, som endrer modus og gjør oss mer mottakelige for estetiske erfaringer enn hverdagslandskapet evner?

Lys og form
I tillegg til kvartalets romlige kvaliteter er den ornamentale lyskunsten påfallende. Med en lett pulserende bevegelse trekker lysende linjer oss inn i og gjennom den labyrintiske situasjonen. På kveldene øker lyspulsens intensitet og samsvarer dermed med stemningen som oppstår når kvartalet fylles med folk utenfor serveringsstedene. Det gir liv, men her er det likevel rom for moderasjon.

Tidligere stengsler er fjernet, kvartalets særegne, fine rom mellom nye og gamle bygninger er satt i sammenheng og det oppstår spennende forløp som vekker nysgjerrigheten. Foto: Nina Marie Andersen.

Lampene er nedfelt i en veltilpasset belegning av små, mørke basaltsteiner. Kombinasjonen virker samlende i prosjektet som ellers består av mange ulike overflater og retninger. Belysningens effekt er prisgitt kontinuitet i linjene, og konseptet synes dermed sårbart. Det er derfor prisverdig at buntene med bølgende linjer ikke har blitt erstattet av en mer konvensjonell løsning i løpet av prosessen.

Plantefeltene er tilsynelatende små, men under dekket skjuler det seg større volumer vekstjord hvorfra plantene kan hente vann og næringsstoffer. Etter hvert skal vekster klatre opp langs wires festet på fasaden. Foto: Nina Marie Andersen.

Bølgeformen er et kjent motiv i nyere landskapsarkitektur så vel som i eldre hagekunst, men ikke alle landskapsarkitekter behersker formspråket. I Tullinkvartalet er bølgene elegante og smidige, utført av designfirmaet VOID som også står bak amfiet som ligger i kvartalets foreløpige sentrum. Amfiet er støpt i betong. Materialvalget gir et mindre lunt uttrykk enn det først tiltenkte tredekket, men samtidig andre muligheter for utforming: Når gulvet og lyslinjene foldes i en organisk bølgeform, fremstår amfiet nærmest som en skulptur. I sammenheng med amfiets store trinn er det anlagt en liten bakke som sørger for at også rullende enkelt kan forsere nivåspranget. Såkalt universell utforming er vel integrert formmessig, men også sosialt i den forstand at så å si alle velger denne traseen.

Galleriet: Deler av passasjen er overdekket og har gallerikarakter, om enn i et litt annet format enn det vi finner kontinentale storbyer. Det er like fullt gode muligheter for å flanere gjennom byrommene. Foto: Nina Marie Andersen.

Mens vi venter på plantene
Landskapsarkitektene beskriver en intensjon om å skape et frodig gårdsrom. I skrivende stund er det imidlertid ikke all verdens grønt å spore. Det er tidlig i vekstsesongen, og det ser også ut til å mangle noen vekster i bedene. Dessuten har parkeringskjelleren som ligger under hele området, skapt hodebry. Utfordringen er imidlertid tatt på største alvor og landskapsarkitektene har utarbeidet en teknisk avansert planting som tilrettelegger for at vekstene skal ha det de trenger for å utvikle seg. Ved bruk av skyggetålende planter og litt omsorg er det dermed ingenting i veien for at intensjonene om frodighet skal realiseres. I mellomtiden har vi imidlertid et konglomerat av sjarmerende rom å glede oss over.

Den store urnen står i forbindelse med et raust jordvolum som ikke er synlig på overflaten. Illustrasjon: Landskaperiet AS.

FAKTA
Tullinkvartalet, som ligger mellom Kristian Augusts gate, Universitetsgata og Pilestredet i Oslo, består av gamle og nye bygninger og et nettverk av byrom. Landskapsarkitektene Østengen & Bergo AS og Landskaperiet AS har jobbet med både helhet og forskjellige deler av kvartalet i ulike faser. VOID står bak betongamfiet og lyskunsten. Entra er byggherre.

Teksten om landskapsarkitektur er muliggjort ved støtte fra Bergesenstiftelsen.

Stikkord