fbpx Russlands invasjon av Ukraina

Russlands invasjon av Ukraina

Den massive fordømmelsen av krigen og Russlands brudd på folkeretten kommer fra politikere og mengder av vanlige folk rundt om i verden. Kunstavisen fordømmer på det sterkeste Russlands invasjon av Ukraina.

Torsdag 24. februar våknet verden til en ny krig i Europa etter lang tids konflikt mellom Russland og Ukraina – og NATO-allierte land. Kunstavisen skal i det videre etter beste evne følge den dramatiske situasjonen og vise solidaritet med det ukrainske folket, kunstnere og kulturarbeidere i landet og på flukt fra krigen.

Vi ber regjeringen om å følge oppfordringen fra Norges museumsforbund, publisert 25. februar, dagen etter Russlands invasjon av Ukraina, om å legge press på russiske styresmakter for å forhindre brudd på Haag-konvensjonens folkerettslige grunnprinsipper.

Norges museumsforbunds håp er at Ukrainas “museer og kulturminner ikke blir sentrale mål i konflikten, at skadene blir begrensede og at man lykkes med å skjerme de mest sentrale delene av den ukrainske kulturarven mot ødeleggelse og plyndring”. “Å sikre bevaring av kulturarv er viktig også for arbeidet med gjenoppbygging av samfunnet i Ukraina etter at konflikten er over. Det kan virke samlende i arbeidet med forsoning, gjenoppbygging av samhold og identitet, og det kan også øke opplevelsen av identitet og verdighet”.

Dessverre har det ukrainske Utenriksdepartementet allerede meldt på Twitter at det historiske Ivankiv-museet i Kyiv-provinsen er brent ned som følge av den russiske invasjonen. I følge NRK melder flere kilder, blant annet NBC, at museet huset rundt 25 unike verk av den anerkjente, avdøde ukrainske naivistiske kunstneren Maria Prymachenko (1908-1997). Nå må det handles raskt slik at ikke flere kunstverk går tapt.

I sin henstilling til den norske regjering skriver Norges museumsforbund, blant annet:

«Vi ber den norske regjeringen om å ha fokus på betydningen av kulturarven og til sammen med det internasjonale samfunnet bidra til å redusere risikoen for ødeleggelse i sitt internasjonale arbeid med krisen i Ukraina. Vi ber også om at man legger press på russiske styresmakter for å forhindre brudd på krigens folkerett og Haag-konvensjonen.

Vi ber om at regjeringen, gjennom sine internasjonale nettverk, bidrar til at Europa holder fanen for fred, fremgang, menneskerettigheter og respekt høyt. Det er vår felles kulturarv som er i fare, og som må sikres.»

Les støtteerklæringen Fra Norges museumsforbund i sin helhet her.

Kunstavisen markerer sin støtte til Ukraina og det ukrainske folk ved å vise det ukrainske flagget øverst på siden hele uken.