Minneord, Hans Rasmus Astrup (1939-2021)

Hans Rasmus Astrup i Astrup Fearnley Museet. Foto: Astrup Fearnley Museet.

Så er han altså gått bort, selve bærebjelken i Astrup Fearnley Museet. Vi var så heldige å jobbe for Hans Rasmus Astrup i de første årene av det som skulle bli en sentral kunstinstitusjon i norsk og internasjonal offentlighet. Det var tilbake til 1990-tallet, den gangen kunsthistorikeren Hans-Jakob Brun var direktør (1993-1999) og museets adresse var i Dronningensgate 4, nederst i Kvadraturen i Oslo. For en tid!

Hans Rasmus og Hans-Jakob jobbet tett sammen og med stor sympati for hverandre. Og vi med dem! Som nyutdannede kunsthistorikere var det her vi fikk lære, prøve oss og vokse til som fagpersoner, først den ene, så den andre. Det var en tid da alt av rutiner og systemer ikke forelå, men måtte initieres og etableres. Vi måtte improvisere og tenke nytt. Men fremfor alt var det måten Astrup og Brun inkluderte oss med i det faglige arbeidet som gjorde at det hele ble så givende, så viktig og så bra. Gjennom dette fikk vi møte internasjonale forbindelser på topp nivå: kunstnere, gallerister og museumsfolk. Og gjennom Astrup Fearnley ble vi attpåtil kjent med shipping- og businessfolk. Og over alt erfarte vi hvordan Hans Rasmus – og dermed også vi - alltid ble mottatt med en veldig positivitet, velvilje og respekt. Hans særdeles gode renommé åpnet mange dører.

Hans Rasmus Astrup var en svært generøs, engasjert og inspirerende person, men han var også lydhør og nysgjerrig overfor andres innspill og innvendinger. Han var en god mann med en herlig humor som kunne avføde friske kommentarer med snert. Med rette var han stolt av kunstsamlingen og museet som han hadde bygget opp, men selv holdt han seg helst i bakgrunnen.

Etter avlagt juridisk embetseksamen i 1966 reiste Hans Rasmus Astrup til New York hvor han arbeidet innen shipping og finans for å få erfaring til å kunne tre inn i familiens firma, Fearnley & Eger. Han vokste opp i en familie som hadde lang tradisjon med å samle på kunst. Da faren døde i 1972, overtok han meglerforretningen Fearnley & Egers Befraktningsforretning, senere Fearnleys AS. Han utviklet den til å bli et internasjonalt ledende meglerhus med kontorer i mange land.

Hans store interesse for samtidskunst og stadig voksende samling resulterte etter hvert i et ønske om å kunne dele og formidle. Det førte til etableringen av Astrup Fearnley Museet i 1989. Museet åpnet i 1993, i et bygg tegnet av LPO Arkitekter. Høsten 2012 flyttet museet til Tjuvholmen i Oslo - i et bygg tegnet av den italienske arkitekten Renzo Piano. Året etter opprettet Hans Rasmus Astrup den ideelle Stiftelsen Hans Rasmus Astrup, hvis formål er å sørge for fremtidig drift av museet og utvikling av samlingen. Med sitt engasjement for samtidskunsten og sitt filantropiske ønske om å dele dette med publikum, har Hans Rasmus Astrup satt tydelige spor i både det norske og internasjonale kunstfeltet. Hans livsverk vil leve videre gjennom Astrup Fearnley Museet. Selv er han nå gått bort, men i dette førte han videre en stolt og for landet svært viktig samler- og gavevirksomhet som spenner tilbake til Christian Langaard og Olaf Schou på begynnelsen av 1900-tallet, og Rolf Stenersen og Sonja og Niels Onstad i etterkrigstiden. Hvil i fred Hans Rasmus, og takk for at vi fikk være med på noe av dette.

Øystein Ustvedt og Hilde Mørch

Stikkord