Anstendig lønn og utvidelse av virksomheten

Kunstavisen har allerede fra dag én lønnet sine frilanskritikere etter Norsk kritikerlags satser. Når Norsk kritikerlag nå varsler om økning av satsene fra og med 2022 og fremhever at laget vil skjele til Norsk Journalistlags veiledende frilanssatser, retter vi oss etter dette. En samlet redaksjon ser det som en selvfølge. Vi ser det dessuten som en selvfølge at også andre nettmagasiner som publiserer kunstkritikk og kunstrelatert stoff gjør det samme – herunder de som mottar støtte fra det offentlige. Det være seg Kulturrådet eller annen offentlig støtte. Vi har alle et ansvar for å lønne frilanserne anstendig. Det er også viktig at de som skriver om kunst ikke unnlater å snakke om det ydmykende ved å tilbys lave  honorarer fordi de er redde for å miste fremtidige oppdrag. Ingen kritikere bør takke ja til oppdrag der man avspises med liten eller ingen betaling. Slik skal det ikke være. Å leve et liv under fattigdomsgrensen er mulig i korte perioder, men er i lengden uholdbart. Dette vet både kunstnere og kunstkritikere som har gjort seg den type erfaringer.

Det begynner å bli noen år siden dagsavisene kuttet ut/skar hardt ned på kritikker og kunstjournalistikk, og det til tross for at det er en særdeles viktig oppgave å opprettholde den offentlige samtalen om kunst. Kunstavisen tar oppgaven på største alvor og fortsetter sin virksomhet for fullt inn i det nye året. En gledelig nyhet er at vi i tillegg til å anmelde kunst og arkitektur, også skal anmelde landskapsarkitektur, som jo er rundt oss alle. Landskapsarkitektur er et fag og en virksomhet som befinner seg i skjæringspunktet mellom vitenskap og estetikk og opererer innenfor rammen av en bærekraftig utvikling. Det blir nok et viktig område å følge med på.

Kunstavisen har som sin overordnete ambisjon å løfte fram et kunstfelt i stadig utvikling – og selvsagt kan våre lesere være trygge på at alt stoffet som publiseres er skrevet av frilansere som betales anstendig.

    Stikkord