fbpx Sjøfartsbygningen og Hellesens utsmykninger

Kunstavisens logo – et nikk til legatstifter Eivind Eckbo

Dag Blakkisrud tar oss med på en runde i Sjøfartsbygningen, oppført etter tegninger av arkitekt Ingvar Hjorth (1862-1927). Bygningen som ligger i Kongens gate 6 i Oslo ble reist etter initiativ fra legatstifter Eivind Eckbo. Et fotografi av hovedtrappen i bygget danner utgangspunktet for utarbeidelsen av Kunstavisens logo. 

Sjøfartsbygningen ble oppført i 1914-15. Hovedinngangen vender ut mot Kongens gate. Man entrer bygningen herfra, gjennom vestibylen og til hovedtrappen.

Hovedtrappen har gjennomgående påkostete materialer. Vestibylen og trappene opp til 2.etg. har dekke av lyse fliser, trolig slipte granittfliser. Gulvet videre opp etasjene er i terrasso med et felt innstøpt mosaikk i hver hele etasje. Gelenderet i trappene er i støpejern, med håndløper i mørkt trevirke.

Vestibylen ble ominnredet i 1923. Innredningen ble utført i art deco-stil. Samme året ble hovedtrappen dekorert med malerier. Kunstneren var Thorvald Hellesen. Trapperomsutsmykningen er nonfigurativ og abstrakt. Motivene er bygget opp av geometriske former, og var influert av den franske kubismen som preget kunsten omkring 1910.

Samlet er vestibylen og hovedtrappen et av svært få eksempler på art deco-interiører i Norge.

Tekst av Mathilde Sprovin.
Videoen er laget av Maria Kleppe Vihovde og Tien Hoa.