Ingeborg Winderen Owesen

PhD i filosofi og mastergrad i kunsthistorie. Jobbet med feministisk teori, likestillingshistorie, kjønnsperspektiver i kunst og filosofi og glemte kvinnelige filosofer.