fbpx Oslobiennalen bør ta ansvar for egen økonomi

Oslobiennalen bør ta ansvar for egen økonomi

Marianne Heier: And their Spirits Live On (2019), en performance i det tidligere Museet for samtidskunst, ble fremført datoene 26.05, 28.05, 30.05 og 01.06 2019. Foto: Oslobiennalen
Det er på tide at den femårige Oslobiennalen nå gjør det eneste riktige: å kutte i lengden (Oslobiennalen 2019-2024) for å sikre at egen budsjettoverskridelse ikke rammer Oslo kommunes kunstordning. 

I Oslo-biennalens Rapport åpningsåret 2019 var det spesielt ett punkt som, naturlig nok, utløste stor vrede i det norske kunstfeltet – en vrede som øker dag for dag: «Merkostnader som følge av det høye aktivitetsnivået [i 2019] er forutsatt dekket gjennom overføringer fra andre mindre forbruk innenfor kunstordningen, og i noen grad ved inndekning innenfor bevilgning for 2020.03.23». Et betimelig spørsmål å stille ledelsen ved biennalen‚ en biennale som mange av oss definitivt ønsker at skal fortsette, er hvorfor andre enn Oslobiennalen selv skal betale for overskridelsen på hele seks millioner kroner av tildelt budsjett allerede første år. 

Biennalens femårige spenn ble, slik det beskrives i den over nevnte rapporten, utformet for å gi god tid til kunstnere, publikum og biennaleorganisasjonen til å reflektere over og arbeide med kunst i det offentlige rom. Det er all grunn til å tro at gjennomføringen av en biennale av kortere varighet – for eksempel tre år i stedet for fem – tatt situasjonen i betraktning, er en bedre løsning nå. Det er lov til å vise ansvar. 

mona.gjessing@kunstavisen.no

Stikkord