Kunst handler om å overføre noe fra et menneske til et annet

Lotte Konow Lund, ELLIPSE41755 (2015). Glassperler og wire © Lotte Konow Lund/BONO.  Foto: Jiri Havran

Et atrium er opprinnelig betegnelsen på det sentrale rommet, selve hjertet, i et romersk bolighus, med åpning i taket og omgitt av andre rom. Ullern Videregående skole i Oslo har to atrier med glasstak; her finner vi skolens bibliotek og skolens kantine. 

Under glasstakene henger to verk av Lotte Konow Lund (Født 1967), OPP40800 og ELIPSE41755 (2015). Laget av glassperler, i høstløvets farger; i kantinen i store flak tilvirket av remser av glassperler og i biblioteket som perlesirkler. Kunstneren er mest kjent som maler, tegner og videokunstner, og her har hun også tatt utgangspunkt i det todimensjonale uttrykket. Det er som om hun har plukket ut formene fra et glassmaleri og laget tredimensjonale verk som nærmest flyter i rommene. Verkene skal ikke sperre for lyset, men derimot fange det, slik at lysbrytningene i de fargede glassperlene gir forskjellige opplevelser i løpet av årets og døgnets tider.

OPP40800 og ELIPSE41755 er abstrakte, men tilvirkningen av glassperlene er helt konkret. Mange hender har vært med på å lage dem. Det største «flaket» i ELLIPSE4175 består av 150.000 glassperler og veier 150 kg. Hver perle er bearbeidet for hånd i flere omganger. 

Ullern har et unikt samarbeidsprosjekt med Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark, som blant annet rommer forskning og næringsliv. Og OPP40800 gir meg assosiasjoner til laboratorienes flate, runde petri-skåler, som bakterier og cancerceller blir dyrket på. Om assosiasjonene kan være konkrete, gir titlene ingen føringer for tolkning. Det er energien i kunstverkene som er det sentrale. En energi som ligger i det fysiske arbeidet som har blitt lagt inn i verket, i formene og i fargene. En energi som vil berøre og inspirere elevene når de møtes, studerer eller sitter ned i egne tanker.

For, som Konow Lund uttrykker, handler kunst om «å overføre noe fra ett menneske til et annet». (Fra et intervju med Konow Lund i Kunstkritikk.no 16. september 2016)

Hvor:
Ullern Videregående Skole 
Ullernchausséen 66
0379 Oslo

Verket tilhører Oslo kommunes kunstsamling

Lotte Konow Lund, OPP40800 (2015). Glassperler og wire © Lotte Konow Lund/BONO. Foto: Jiri Havran

Stikkord