Leirevariasjoner

Katrine Køster Holst: «Leirens kollaps, derhen og derfra», 2021 © Katrine Køster Holst. Foto: Hilde Jordbruen

Senter for keramisk kunst i Ringebu prestegard er en nyetablert arena for eksperimentelle prosjekter, utveksling og workshops, og drives av kunstkeramiker Torbjørn Kvasbø. Kvasbø inviterte Katrine Køster Holst som gjestekunstner til å arbeide i Fjøset, et prosjektrom for leire.

Katrine Køster Holst:
Leirens kollaps, derhen og derfra
Fjøset, Ringebu prestegård

Prosjektvarighet fra april 2020 - august 2021

Utgangspunkt for Katrine Køster Holst var et monumentalt leireprosjekt utført sommeren 2019, der kunstneren Hyangjong Oh fra Sør-Korea holdt en to uker lang workshop i tradisjonell onngiteknikk (leireplater som bankes flate og brukes som byggemateriale for store krukker) med studenter fra KHiO og profesjonelle kunstnere. Prosjektet resulterte i 37 store søyler eller krukkeformer i Fjøset, som deretter skulle destrueres.

Det høres med til historien at Køster Holst aldri møtte Hyangjong Oh selv etter at hun overtok resultatet fra workshopen. Gjennom blant annet metoder som registrering og improvisasjon, drives det fram en arbeidsprosess der leireinstallasjonen stadig transformeres. Et ledetema for prosjektet er hvordan ulike «handlingsregler» påvirker komposisjon, dialog, brudd og re-organisering av mening, inspirert av den danske dikteren Inger Christensen (1935-2009).

Køster Holst har invitert inn en rekke kollegaer som deltar i eksperimentet med leireinstallasjonen gjennom lyd, musikk, foto, dans og tekst. Prosjektet har, med andre ord, et stort omfang i både form og varighet. Samtidig som utstillingen endres i en pågående dialog mellom flere kunstnere, er det åpen tilgang til Fjøset der også publikum involveres i endringsprosessene. «Leirens kollaps, derhen og derfra» fremstår som et labyrintisk prosjekt, uoverskuelig i retning og resultat, men et prosjekt det er desto mer givende å følge med på.

    Stikkord