fbpx Leder: En utvidelse av samtalen om kunst

En utvidelse av samtalen om kunst

Livet består av mer enn å forholde seg til det som er. Gjennom vår egen tenkning og våre stadig pågående analyser av oss selv, relasjonene vi inngår i og samfunnet og verden omkring oss, omskaper vi alle, hver eneste dag – i større eller mindre grad – det gitte. I den forstand er vi alle kreative og, etter mitt skjønn, er det ingen grunn til å opprettholde det gammeldagse skillet mellom «de kreative» og «de vanlige». Kunstfeltet er imidlertid en egen sfære, og kunst kommer, i likhet med musikk, dans og litteratur, som et supplement til de livserfaringene hver og en gjør oss og bidrar, i beste fall, til å skjerpe egen tenkning, gjøre oss mer finmaskede, men kanskje også mer robuste til å stå i de uutholdelige prøvelsene som vi – enkelte oftere og i sterkere grad enn andre – utsettes for.

Kunstavisen etablerer seg ved inngangen til et nytt tiår der få avisredaksjoner og kulturredaktører våger å stå opp og verne om kunstkritikk og kunstformidling. I stedet for å forsøke og vekke interesse for et høyst levende norsk og internasjonalt kunstfelt, skylder redaksjonene ryggradsløst på leserne. De er visstnok ikke interessert i kunst og diskusjonene rundt denne. Det er tull. Jeg er overbevist om at kontemplasjon, ettertanke og langsomhet i undersøkelsen av kunsten og menneskelivets mening er sårt tiltrengt i dag.

Å holde seg orientert og å kunne artikulere seg er aldri feil. At det ikke finnes entydige og absolutte svar på de spørsmålene som kunstfeltet genererer, betyr ikke at det ikke er bryet verdt å prøve å finne de midlertidige. Det er som i livet ellers: at det ikke finnes endelige svar på hvor vi kommer fra, hvorfor vi er her og hvor det til slutt blir av oss, betyr ikke at vi slutter å spekulere og å lengte etter svar.

Kunstavisen er et nettsted tilegnet hele kunstfeltet. Ambisjonen er å anmelde og omtale store forskningsbaserte museumsutstillinger, bøker om kunst og kunstbøker – bøker som er kunst –, performancer, arkitektur, utstillinger av alle slag ved mellomstore og små visningssteder, gallerier og kunst i offentlig rom – i og utenfor hovedstaden. Kunstavisen garanterer tydelig tale og interessante diskusjoner om kvalitet som gjør det mulig for leserne å henge med fra det ene resonnementet til det andre. Målet er å inkludere flere i det vitale fagfeltet som vi er en del av, ikke å ekskludere. En overordnet ambisjon er å inspirere våre lesere til selv å gå og se flere kunstutstillinger, oppsøke performancer der de finner sted, snuse opp bøker som kan utvide det egne perspektivet og, ikke minst, å utvikle et eget språk om kunst og kunsterfaring.

Vi ønsker å synliggjøre de knapt synlige. Det finnes mange spennende folk i kunstfeltet som gjør svært viktige jobber, men som sjelden figurerer i media; de som rammer inn kunst, transporterer den, takserer den, registrerer den, bevarer den for ettertiden og samler på den. Mange har ikke en anelse om hva det er de driver med. Jeg har som ambisjon å løfte frem nevnte aktører gjennom underholdende og informative intervjuer, omtaler, podcaster og video. Det er gøy å informere og det er stas å være opplyst.

mona.gjessing@kunstavisen.no