Kunstavisens kviss nr 40 - fasit

Sissel Blystad, Drift, 2007 © Blystad, Sissel. Foto: Nasjonalmuseet/Anne Jarre

1. Dette verket fra 2007 av Sissel Blystad har tittelen «Drift» og eies av Nasjonalmuseet. Hvilken teknikk er verket utført i? 
Svar: «Drift» er et arbeid i tekstil.

2. Hva er Tom Sandberg (1953-2014) kjent som?
Svar: Tom Sandberg er kjent som kunstner og fotograf.

3. Hva heter arkitektene som vant arkitektkonkurransen om Oslo rådhus i 1918?
Svar: Arnstein Arneberg (1882-1961) og Magnus Poulsson (1881-1958).

4. Hva betyr håndverksuttrykket «renning»?
Svar: «Renning» er betegnelsen på de langsgående trådene som en vev slås inn i.

5. Hvilken kjent eventyrkunstner ble født i Kragerø i 1857?
Svar: Theodor Kittelsen (1857-1914).