fbpx Kunstavisens kviss nr 13

Kunstavisens kviss nr 13

«Nattverden» av Leonardo da Vinci

1. Mange har sett dette berømte bildet, som kanskje er det mest sentrale verk i europeisk kirkekunst. Bildet ble malt av Leonardo da Vinci (1452-1519) i årene mellom 1495-1498. Men hvor befinner bildet seg, og hvilken teknikk er det utført i?

2. Hva er en basilika?

3. I 2002 åpnet et nytt kirkebygg Norge. Kirken er tegnet av arkitektene Jensen & Skodvin (Jan Olav Jensen og Børre Skodvin), og har kirketekstiler av tekstilkunstneren Rigmor Bovè. Kirkebygget har fått flere priser bl.a. European Steel Design Award og Grosch-medaljen. Hvor i landet finner du denne fornyende og naturnære kirken?

4. Hva kjennetegner en «kalvariegruppe»?

5. Hva er det vanlige navnet på den byggestilen som utviklet seg helt på slutten av 1500-tallet og som varte frem til 1750? 

6. Hva betyr «ikonoklasme»?

7. Kunstneren Julia Vance (f.1968) er kjent for sine skulpturer. Hun har utformet alter, døpefont og prekestol i hvit marmor til en kirke som ble tegnet av arkitektfirmaet LINK Arkitektur og som ble innviet i 2017. Hvilken kirke i Norge er dette?

8. Han levde i årene 1801-1865, var stadskonduktør i Christiania (Oslo) fra 1828 og regnes gjerne som den mest produktive arkitekten i Norge på 1800-tallet. Han har tegnet en rekke kirkebygg over hele landet. Hvem tenker vi på?

9. Magnus Berg (1666-1739) var antagelig den første norske kunstner i ordets moderne betydning. Mest kjent er han for sine sirlig utskårne relieffer, gjerne med bibelske motiver. Men hvilket sjeldent materiale arbeidet Magnus Berg med - som i dag enten er forbudt eller strengt regulert i mange land?

10. På samme måte som Det gamle testamentet i Bibelen forbyr bilder av guder eller det skapte, har også Koranen et tilsvarende billedforbud. Derfor har kunstnere og kunsthåndverkere i den arabiske/islamske tradisjonen utviklet en annen kunsttradisjon. Hva kjennetegner islamsk kunst i stedet for bilder av Gud og skaperverket?

11. Perioden mellom 1350 og 1500 kalles gjerne senmiddelalderen. I denne perioden ble Europa utviklet slik vi enda kjenner det, med byer og landsbyer, klostre og kirker. En helt ny stilart ble utviklet fra 1150 og utover på 1200-tallet. Hva kalles den?

12. Det fins 28 bevarte stavkirker fra middelalderen i Norge. Hvor mange stavkirker antar man at det kan ha vært på det meste?

13. Hva heter helligdommen som Nidarosdomen i Trondheim etter sigende er bygget over, og som var grunnen til at mennesker fra hele Europa valfartet til Trondheim i middelalderen?

14. Kunstneren Emmanuel Vigeland (1875-1948) arbeidet i mange teknikker, og er blant annet kjent som utøver av en kunstart som gjerne forbindes med katedralen i Chartres i Frankrike - hvor de eldste og mest forseggjorte eksempler på denne kunstarten er bevart. Hvilken kunstart tenker vi på?

Klikk her for å se svarene

Hold deg oppdatert med vårt ukentlige nyhetsbrev.