Oslo Nye Teater trenger akutt hjelp: Ikke penger til å opprettholde driften over sommeren

Oslo Nye Teater i Oslo er heleid av Oslo kommune. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Fem år før hundreårsjubileet må Oslo Nye Teater kutte nye 10 stillinger og finne en finansieringsløsning for å overleve.

– Det mest akutte problemet er at Oslo Nye Teater ikke har tilstrekkelig likviditet til å opprettholde driften over sommeren, sier administrerende direktør Jan Beckmann i en uttalelse.

En finansieringsløsning må på plass snarlig for å redde teateret, 90 ansatte og oppdragene til 300 årlige frilansere, heter det videre i pressemeldingen.

Økningen i lønns- og prisveksten har ifølge Beckmann i mange år oversteget økningen i driftstilskuddet fra Oslo kommune. Det har teateret lenge klart å motvirke med økte egeninntekter og sparegrep.

Teateret, som har rundt 150.000 publikummere i året til fire scener, har nedbemannet fra 130 årsverk i 2003 til 100 i 2023. Men i løpet av 2024–25 må ytterligere 10 årsverk vekk.

Ettervirkninger av pandemien med lavere billettinntekter, samt det direktøren beskriver som «historisk høye pensjonskostnader», førte i fjor til et betydelig underskudd, tapt egenkapital og likviditetsunderskudd. Beckmann sier man har en «god og løpende dialog» med eieren, som er Oslo kommune, om løsninger.

– Dette forventes å ta tid, men teaterets framtid er helt avhengig av at dette kommer på plass snarest, sier Oslo Nye Teater-direktøren.

    Stikkord