Lubna Jaffery (AP) ny kultur-og likestillingsminister

Ny kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery sammen med statsminister Jonas Gahr Støre på Slottsplassen 28. juni 2023. Foto: Torbjørn Kjosvold

De mange prestisjetunge organisatoriske vervene i kulturfeltet og tidligere erfaring som statssekretær med ansvar for kultursaker under kulturminister Anniken Huitfeldt, kompenserer i noen grad for Lubna Jafferys manglende humanistiske utdannelse. 

Det vår nyutnevnte kultur- og likestillingsminister Lubna B. Jaffery (f. 1980) mangler for virkelig å skulle briljere i sin nye stilling er en humanistisk utdannelse – en utdannelse der fag som, for eksempel, språk og litteratur, arkeologi, historie, filosofi, religion, teater, musikk eller kunst og kultur, inngår i fagkretsen. I Norge velges imidlertid sjelden personer med humanistisk utdannelse til å fylle stillingen som kulturminister / kultur-og likestillingsminister (fra og med 1. januar 2022). Også tidligere tilsettinger bærer et visst preg av nedvurdering av nevnte fag og kompetanse innen akademia.

På den annen side har dagens kultur- og likestillingsminister et svært stort ansvarsområde som omfatter kulturpolitikk, likestillings- og diskrimineringspolitikk, mediepolitikk, idrettspolitikk, spill- og lotterisaker, og kultur-og likestillingsministeren koordinerer også statlig politikk i forbindelse med frivillig sektor. I den forbindelse kommer hennes solide utdannelse innen administrasjon og organisasjonsvitenskap, sammenliknende politikk, offentlig rett og sosiologi godt med. Det trekker dessuten opp at Jaffery har og gjennom mange år har hatt en rekke, viktige og prestisjetunge organisatoriske verv innen kulturfeltet i Norge. Jaffery sitter som styreleder i Riksscenen og har også hatt flere andre verv. Hun har blant annet sittet i styret i Festspillene i Bergen, i Litteraturhuset i Bergen og vært juryleder av mangfoldsprisen i Bergen.

Lubna Jafferys fremste styrke er imidlertid hennes erfaring som statssekretær i Kulturdepartementet, med ansvar for kultursaker under kulturminister Anniken Huitfeldt fra 2009-2012. På en måte har vår nye kultur- og likestillingsminister allerede fungert som en slags vise-kulturminister i Norge gjennom tre år. Det er tillitsvekkende.

Med stor sannsynlighet har Lubna Jaffery betydelig innsikt i hva som kreves av en kultur- og likestillingsminister i Norge. Så er det å håpe at den nye kultur- og likestillingsministerens statssekretær og øvrig politiske stab både kjenner til og oppmuntrer til å følge reglene knyttet til habilitet. Kunnskapsrike og prinsippfaste rådgivere er i alle sammenhenger gull verdt. Og det siste vi trenger nå er enda en ny minister. 

BIO for Lubna Boby Jaffery: https://www.stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/Representantene/Representant/?perid=LBF

    Stikkord