Kjære kulturministre i Norden

Klargjort for konsert på Skandinavisk Forenings nye adresse, Vla Santa Sabina 8 i Roma. Foto: Lars Strandh.

Opprop fra styret i Skandinavisk Forening i Roma til de nordiske kulturministrene for å bevisstgjøre hva som nå skjer med et av Nordens eldste, mest velfungerende og mest økonomiske kultursamarbeid.

Skandinavisk forening i Roma er et internasjonalt kultursenter og tverrfaglig residens for nordiske kunstnere. Det er dermed både en møteplass og en arbeidsplass for nordiske kunstnere, men også et sted for kulturell utveksling mellom Italia og de nordiske landene. Dette unike nordiske samarbeidet ble grunnlagt av danske og nordiske kunstnere tilbake i 1860 og har eksistert siden. Gjennom de 163 årene har det blitt generert en omfattende kulturarv bestående av bokstaver, musikk, over 7000 bøker og mange kunstverk – alt fra manuskripter av både Henrik Ibsen og Sigrid Undset til moderne samtidskunst.

Skandinavisk Forening er i dag den eldste nordiske foreningen utenfor Norden. Den har alltid vært finansiert av de nordiske landene, av konger, regjeringer og siden 1975 – og inntil nå – av Nordisk Ministerråd. 65-75 prosent av foreningens driftsbudsjett er finansiert av Nordisk Ministerråds årlige tilskudd på cirka 160.000 euro årlig – i norske kroner cirka 1,8 millioner kroner – fordelt på, og til fordel for fem nordiske land.

Nå har Nordisk Ministerråd besluttet å trekke hele bidraget, noe som betyr at Skandinavisk Forening i Roma er tvunget til å legge ned sin virksomhet med umiddelbar virkning.

Vi skriver derfor til dere, kulturministre, for vil dere virkelig akseptere at nedleggelsen av dette velfungerende nordiske samarbeidet skjer på deres vakt?

Vi synes det er viktig at dere som kulturministrer forholder dere til den forestående nedleggelsen, for dere har fortsatt mulighet til å handle. Vi vet at dere møtes i mai i Reykjavik. Vi ber dere nøye vurdere beslutningen om å legge ned Skandinavisk Forening i Roma på dette møtet. Vi har spurt dere før, og vi spør dere igjen nå.

Er en manns død en annen manns brød?
Så hvorfor skjer dette? Årsaken er at pengene må flyttes til en annen post i Nordisk Ministerråd, nemlig til miljø.

Vi er enige om at miljø uten tvil er vår viktigste sak. Men er det ikke uheldig, for ikke å si nærsynt, å sette kultur og miljø opp mot hverandre når de i et større perspektiv jobber sammen for et felles mål?

Kunst og kultur sikrer innlevelse og empati, som er grunnleggende forutsetninger for den felles innsatsen som skal til for å redde miljøet. Forskere innen naturvitenskap, teknologi og humaniora, men også internasjonale politikere og EU-kommisjonens progressive program New European Bauhaus, trekker frem hvordan den grønne omstillingen krever at kunstnere, arkitekter og kulturarbeidere jobber side om side med teknikere, naturvitere og sivilsamfunnet.

Men i stedet for å samarbeide vil Nordisk Ministerråd nå sette den ene mot den andre etter logikken, den enes død er den andres brød. Men er det virkelig slik at en persons død blir en annens brød?

Søknadspresset fra høyt kvalifiserte nordiske artister er stort og øker stadig
Det dreier seg om en sum på 160.000 euro = 1,8 millioner norske kroner fordelt på fem land, 360.000 kr pr land. For de pengene har vi en nordisk utpost i det internasjonale miljøet i Roma. Nordiske kunstnere har mulighet for lange opphold med kreativt arbeid i et fantastisk miljø. I tillegg har vi tilgang til et eksepsjonelt internasjonalt aktivitetsprogram takket være at Skandinavisk Forening er en del av et nettverk av over 40 utenlandske kultur- og forskningsinstitutter.

Skandinavisk Forening kan tilby både lang – og kortsiktige samarbeid mellom internasjonale forskere, kunstnere og kulturarbeidere som aldri ville ha møtt hverandre om de ikke hadde kommet til Skandinavisk Forening i Roma.

Når det gjelder samarbeid med italiensk kultur og samfunnsliv, har vi siden 2021 økt etableringen av nye samarbeidsprosjekter som fokuserer på natur, migrasjon og kulturarv. En rekke utvekslinger mellom kunstnere, kulturutøvere og forskere foregår ved nordiske og italienske universiteter. Det må også legges til at søknadspresset fra høyt kvalifiserte nordiske artister er stort og stadig økende.

Hva dette innebærer av ringer i vannet i den kulturelle infrastrukturen i Norden, i europeisk bærekraftstenkning og i det fredsbevarende samfunnet kommer vi ikke inn på her i det hele tatt. Det er åpenbart.

Hvordan gagner 1,8 millioner norske kroner miljøet?
Spørsmålet vi innbyggere i de nordiske landene og dere kulturministre bør stille samarbeidsministerne og Ministerrådet nå er, hva får vi i stedet? På hvilken måte vil disse 1,8 millioner kronene fremme miljøet? Hvilke tiltak vil iverksettes som kan overgå et allerede velfungerende nordisk samarbeid og et internasjonalt nettverk som har som engasjement å fremme kultur og miljø?

Hva skal de 1,8 millioner kronene brukes til? På hvilken måte vil de forbedre samfunnet vårt og gi en større og mer håndgripelig gevinst i form av lavere utslipp?

Vi i styret vet ikke hva den konkrete planen er, men miljøgevinsten må være større enn hva Skandinavisk forenings virksomhet kan bidra til. Hvis ikke, må denne avgjørelsen anses som ubetenksom og ubegrunnet.

Hvor mye koster en vindturbin? Vi vet ikke, men vi vet at kulturarbeidere er overlevelseskunstnere med en innebygd bærekraftstankegang. Med lite penger kan de gjøre mye. Men det går ikke uten penger.

De nordiske kulturinstituttene i Roma, de nordiske kunstnerorganisasjonene og flere fremtredende politikere har allerede appellert til at Nordisk Ministerråd vil revurdere beslutningen om å legge ned Skandinavisk Forening i Roma. Uten å få respons.

Vi i styret Skandinavisk Forening i Roma skriver dette oppropet til de nordiske kulturministrene, for å bevisstgjøre hva som nå skjer med et av Nordens eldste, mest velfungerende og mest økonomiske kultursamarbeid.

Med vennlig hilsen  
Styret i Skandinavisk Forening i Roma / Circolo Scandinavo
Kolbrún Halldórsdóttir, Lars Strandh, Linda K. Gaarder, Ulf R. Hansson, Mia Törnqvist, Mårten Westö, Lone Falster, og Christine Aspelund

Stikkord