NORSK SOKKEL AWARD 2021 til Lotte Konow Lund

NORSK SOKKEL AWARD 2021 er tildelt kunstneren Lotte Konow Lund. Foto: Ellen Lande Gossner.

NORSK SOKKEL AWARD 2021 ble rett før jul tildelt kunstneren Lotte Konow Lund. Prisutdelingen fant sted 19. desember, i Wergelandsalen på Litteraturhuset.

Det er billedkunstneren Terje Nicolaisen (f. 1964) som står bak NORSK SOKKEL AWARD - som i tillegg til å være en pris også er et performativt verk. Han var nylig aktuell med en utstilling i Galleri Boa i Oslo.

Det er kunstneren Terje Nicolaisen som står bak prisen NORSK SOKKEL AWARD. Utsnitt av bilde. Foto: Eline Mugaas

Terje Nicolaisen arbeider innen et bredt spekter av kunstuttrykk; tegning, maleri, tekst, artist´s books, musikk og installasjon. Verkets tittel, NORSK SOKKEL, er et ordspill - med umiddelbar assosiasjon til det norske oljeeventyret. Oljeproduksjonen er Norges viktigste industri, grunnlaget for norsk økonomi slik vi kjenner den i dag. 

NORSK SOKKEL AWARD blir delt ut i felles forståelse om at gaveøkonomi alltid har minst to motiver. Det som i utgangspunktet ser ut til å være en utmerkelse, kan vise seg å være en utspekulert måte å fremme Nicolaisens eget kunstnerskap på. Med denne åpenbart korrupte holdningen ønsker kunstneren å undergrave kulturelle utmerkelser med skjult agenda.

Fra utdelingen av NORSK SOKKEL AWARD 2021 som foregikk på Litteraturhuset 19. desember 2021.

Prisen ble i 2021 tildelt Lotte Konow Lund (f. 1967) for «alt hun har gjort for norsk kunstliv og for at hun - gjennom snart 30 år har vært en støttespiller for og dermed fremmet Terje Nicolaisens karriere», og for «sitt utrettelige arbeid for kunstnerfelleskapet som talsperson og frontkunstner for alle oss vanlige kunstnere, som har oppdratt barn og levd på sparebluss og som har elsket det, for alle oss som ler av banken og stumper røyken på clearchannels lysende reklamealtere». «Norsk Sokkel (som verk) handler om å pumpe kulturell kapital inn i felleskapet. Det aldri vært lettere å finne en verdig kandidat til denne prisen enn det har vært med den eminente kollega Lotte Konow Lund» (https://youtu.be/871RdHVtWEU).

Lotte Konow Lund holdt en interessant, reflektert og takknemlig takketale hvor hun avsluttet med at «denne prisen er alle kunstprisers antitese, en påminnelse om hvor jeg kommer fra og hva jeg er i min sårbarhet og forgjengelighet. Og den sier at vi kunstnere kan heve hverandre opp. Vi trenger ikke et system for å gjøre det».

Kunstavisen gratulerer Lotte Konow Lund med prisen!

 

Videoen fra prisutdelingen kan du se her.

 

FAKTA
Tidligere vinnere:

2011 Tone Hansen (direktør Henie Onstad Kunstsenter)
2007 Marianne Heier (billedkunstner)
2004 Kunstbase Brønnøy brannstasjon (Vibeke Steinsholm)
2002 Klaus Jung (professor KHIB)
2001 By the way Gallery (Anette Kierulf og Ingrid Berven)

Mer om NORSK SOKKEL AWARD:

http://www.terjenicolaisen.com/other/article/norsk-sokkel/
KORO: https://koro.no/kunstverk/norsk-sokkel/
Digital Museum: https://digitaltmuseum.no/021045711891/norsk-sokkel-skulptur
YOUTUBE: https://youtu.be/J7QaAUmbDEY

 

I 2014 avduket kunstner Terje Nicolaisen skulpturen NORSK SOKKEL i hagen ved den norske ambassadeboligen i Roma; en skulptur hugget etter kunstnerens egne fysiske mål i nasjonalbergarten norsk larvikitt (svart og blank som nordsjøoljen selv), og bærer verkstittelen inngravert på fronten. I tillegg består prosjektet av en liten utgave av samme steinskulptur plassert på et anretningsbord inne i boligen, og en innrammet tekst på norsk og italiensk. Verket er spesialprodusert for ambassadeboligen, men det er også en videreføring av prosjektet NORSK SOKKEL AWARD som Nicolaisen har drevet i mange år.

Gjennom dette verket stiller kunstneren spørsmål ved hva det er som fremmes gjennom norsk utenrikstjeneste. Hva er det som er ’norsk’? Oljen? Fjellene og fjordene? Laksen? Hva var vi før vi ble oljenasjonen Norge? Hva er det egentlig som er grunnlaget for det norske VI-et? Og hva betyr norsk tilstedeværelse i det ekstremt kulturhistorisk mettede Roma?

Skulpturen i hagen i Roma er en slags ’original’ i denne sammenhengen. Alle mottakerne av NORSK SOKKEL AWARD får en liten modell av denne større skulpturen, som dermed knytter hele Norsk Sokkel-prosjektet til Roma som opphav og utgangspunkt for norsk kunstproduksjon.

    Stikkord