Tar bladet fra munnen

Direktør ved Galleri F 15, Dag Aak Sveinar. Foto: Galleri F 15.

Direktør ved Galleri F 15, Dag Aak Sveinar, har frem til nå valgt å ikke kommentere på den betente konflikten som har oppstått i forhold til den italienske kuratoren Théo-Mario Coppola rundt den nordiske kunstbiennalen MOMENTUM. Nå velger både Dag Aak Sveinar og styreleder ved Galleri F 15, Ingjerd Schou å uttale seg i saken.

Konflikten har blitt kommentert og diskutert i media i dagene etter at åpningen av kunstbiennalen i Moss ble utsatt på ubestemt tid. Biennalen MOMENTUM 11 HOUSE OF COMMONS skulle etter planen ha åpnet den 12. juni.

Théo-Mario Coppola har mottatt eksplisitt støtte i brevs form fra om lag halvparten av de deltakende kunstnerne, og det har blitt reist krav om gjeninnsettelse av Coppola.

«At samarbeidet med Coppola nå er avsluttet forteller om alvorlige brudd på kontrakten. Gjennom Momentums historie har vi aldri tidligere opplevd en lignende situasjon», sier Ingjerd Schou, Styreleder Galleri F 15 i dagens uttalelse. Foto: Vegard Kleven/Galleri F 15.

Beslutningen om å avslutte samarbeidet med Théo-Mario Coppola er alvorlig og gjenspeiler brudd på kontrakten. De forventninger som legges til grunn for en kurator av Momentum er alltid knyttet til samarbeid med biennaleteamet, og å levere et godt grunnlag for å produsere, kommunisere, formidle og gjennomføre biennalen. Et godt grunnlag ble ikke lagt til grunn av Coppola, sier direktør Dag Aak Sveinar.

Galleri F15s team og Dag Aak Sveinar går nå ut med følgende:

Vi bekrefter at Galleri F 15 så seg nødt til å avslutte samarbeidet med Théo-Mario Coppola 4. juni 2021. Denne beslutningen var tung å ta og gjenspeiler et alvorlig brudd på kontrakten når det gjelder arbeidet som han var forpliktet til å utføre innen en bestemt tidsramme. Særlig presserende har det vært at Théo-Mario Coppola ikke har levert viktige tekster som skal inngå i og kommunisere utstillingen, inkludert kuratorens statement for MOMENTUM 11 HOUSE OF COMMONS, beskrivelser av de utstilte verkene og biografier for kunstnerne. Åpningen av biennalen 12. juni har hele tiden vært prioritert for vårt team, Galleri F 15s styre og Théo-Mario Coppola. Etter en grundig risikovurdering av prosjektet i Galleri F 15s styre i februar, ble vi sammen med Théo-Mario Coppola enige om å gå videre med åpningen 12. juni, med en felles anerkjennelse av den mulige effekten i konteksten av pandemien. Til tross for utfordringene med å montere en storstilt utstilling under en global pandemi, har vårt produksjonsteam jobbet utrettelig og samarbeidet med kunstnerutøverne og Théo-Mario Coppola for å sikre at alle prosjektene ble fullført innen åpningsdatoen.

Vår rolle som institusjon går langt utover å være vert for og finansiere en biennale. Vi har vært aktive og samarbeidet med valget av kuratorens konsept, og deretter i produksjon, kommunikasjon og gjennomføring. Vi har gjort gjentatte forsøk på å samarbeide med Théo-Mario Coppola for å åpne utstillingen med ham, uten at dette har lykkes. Av respekt for våre støttespillere, våre deltakere, besøkende og kunstnerne, planlegger vi å åpne biennalen så snart som mulig. Utstillingen arbeider mot åpning 26. juni. Vi respekterer fullt og helt kuratorens rolle i et prosjekt som dette. Théo-Mario Coppola vil bli kreditert for hans kuratoriske konsept. Vi vil bestrebe oss på å ivareta integriteten til MOMENTUM 11 HOUSE OF COMMONS og sikre at kunstnerne ivaretas i denne sammenhengen. Vi er forpliktet til å sikre integriteten til MOMENTUM 11 HOUSE OF COMMONS, og vil gjøre vårt aller beste for å oppfylle vårt engasjement for kunstnerne slik at de kan presentere sitt arbeid i denne sammenhengen.

Stikkord