I Willibald Storns forfalne univers

Willibald Storn: Gott ist ein irrtum, 2016 © Willibald Storn 2021. Foto:

Willibald Storn – Mens vi faller. Utvalgte verker 1989 – 2021 er den første store retrospektive utstillingen med verker av Willibald Storn (f. 1936) som for tiden vises på Kunsthall Oslo. Utstillingen står til 14. november og presenterer et utvalg av de tusenvis av verker, som har vært sentrert rundt den daglige praksisen med å bearbeide og omarbeide hverdagslivets avfall og samfunnets forfall i atelieret på Kampen i Oslo. Kunstavisens Erik Jacobsen møtte han på hjemmebane. 

Stikkord