Et tilskudd til The Metropolitan Museum of Art´s fasade

Ny plakett ved inngangspartiet til The Metropolitan Museum of Art. Photo by Bruce Schwarz. Courtesy The Metropolitan Museum of Art.

Det er litt av en begivenhet når en av verdens betydeligste kunstmuseer monterer en godt synlig bronseplakett ved inngangspartiet som gir territorial anerkjennelse til urfolk.

Den 12. mai annonserte The Metropolitan Museum of Art i New York at de etter mange års arbeid med forskning på urfolks rettigheter og hvordan anerkjenne disse, nå har montert en plakett ved inngangspartiet. Plaketten tilkjennegir at The Metropolitan Museum of Art er bygget på området Lenapehoking, territoriet til folket Lenape.The Met har allerede en liknende, sentralt plassert, plakett i den vedvarende utstillingen Art of Native America: The Charles and Valerie Diker Collection.

Photo by Bruce Schwarz. Courtesy The Metropolitan Museum of Art.
Etter lengre tids arbeid med saken, kom plaketten opp på fasaden(den nederste av de to). 
Photo by Bruce Schwarz. Courtesy The Metropolitan Museum of Art.

Les mer om bronseplaketten og The Metropolitan Museum of Arts pågående arbeid med å gi territorial anerkjennelse her.

    Stikkord