Personvernerklæring for kunstavisen.no

Oppdatert 29. juni 2022

Behandling av personopplysninger i Kunstavisen.no 

Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss vil vi behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene. 

Kunstavisen.no eies og driftes av Kunstavisen AS (heretter Kunstavisen) 

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Kunstavisen 

Kontaktinformasjonen til Kunstavisen er:  
Adresse: Josefines gate 32, 0351 Oslo 
E-post: mona.gjessing@kunstavisen.no  
Telefon: 92219341

 

Kunstavisen 
Org. nr.: 834644622 

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss på mona.gjessing@kunstavisen.no eller på telefon 922 19341 

1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn  

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her: 

1. Sende ut markedsføring, nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet, deltagelse i undersøkelser vi avholder: Navn, adresse, e-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg.  

2. Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining, der vi har vurdert det slik at dette er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på, eller på grunnlag av en avtale med deg.  

3. Utførelse av oppdrag for oss. CV, søknad, attester og referanser. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av avtale med deg.  

4. For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Du kan lese mer om cookies og hvilke cookies vi benytter her. Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid personvern ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson.  

2. Utlevering av personopplysninger til andre  

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.  

Kunstavisen bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.   

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området. 

3. Lagringstid  

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. 

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke.  

Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.  

4. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg  

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside:  www.datatilsynet.no.    

For å ta i bruk dine rettigheter må sende oss en e-post på mona.gjessing@kunstavisen.no eller ringe oss på telefon 922 19 341. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.  

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å sende oss en epost på mona.gjessing@kunstavisen.no   

5. Klager 

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. 

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.  

6. Endringer 

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.  Oppdatert informasjon vil alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.  

Gjeldende fra 1.11.2019