Cecilie Sachs Olsen

Cecilie Sachs Olsen er professor i kunst i samfunnet ved Institutt for estetiske fag på OsloMet. Her underviser hun blant annet på det nye doktorgradsprogrammet Innovasjon for bærekraft. Hennes forskning undersøker hvordan kunstneriske metoder kan bidra til ny forståelse av miljømessige utfordringer tilknyttet urbaniseringsprosesser. I 2019 var hun sjefskurator for Oslo Arkitekturtriennale som utforsket hvordan kunst, arkitektur- og planleggingsfeltet kan lede vei mot en mer bærekraftig by- og stedsutvikling.