fbpx Om Kunstavisen | Kunstavisen

Om Kunstavisen

Kunstavisen er et nettsted for kunstkritikk og kunstrelatert stoff med daglige publiseringer. Vi skal anmelde de viktigste utstillingene ved kunstmuseene i Norge og ta stilling til sentrale kunstprosjekter i det offentlige rom. Videre skal Kunstavisen med jevne mellomrom presentere ny forskning innen kunstfeltet - innen billedkunst, arkitektur og design. Vi skal også ha et internasjonalt blikk. Kunstavisen skal anmelde utstillinger på mindre visningssteder, samt bidra med arkitekturkritikk, nyheter fra inn og utland, intervjuer, videopresentasjoner, essays og podcaster. Våre målgrupper er kunst - og kulturinteresserte, kunstnere og profesjonelle i alle aldre. Vi gir ordet til kunnskapsrike folk i feltet og omtaler eldre kunst, moderne kunst og samtidskunst. Vi bruker et forståelig språk. Kunstavisen skal være maktkritisk og saklig. Redaksjonen står samlet om alle nevnte overordnete mål. Redaksjonen skal jobbe etter Vær-varsom-plakaten og Redaktør-plakaten. 

Visuell identitet

Inspirasjonen til Kunstavisens logo er et fotografi av hovedtrappen i Sjøfartsbygningen som ble reist i Oslo i årene 1914-1916. Arkitektens navn er Ingvar Hjorth (1862-1927). Kunstneren som har skapt utsmykningene i art decostil i trappehuset er Thorvald Hellesen (1888-1937).

Kunstavisens visuelle identitet knytter an til nettstedets eier og utgiver, Eckbos Legat, som i dag eier Sjøfartsbygningen. Trappeløpet er valgt fordi motivets symbolske betydning er sammenfallende med Kunstavisens overordnete mål: å bringe til torgs informasjon som kan bidra til en utvidet forståelse, trinn for trinn. 

Hovedtrappen i Sjøfartsbygningen
Hovedtrappen i Sjøfartsbygningen. Foto: Karine Bergseth

Kulturbyrået Mesén

Kulturbyrået Mesén er prosjektutvikler, samt redaksjonell og teknisk rådgiver for Kunstavisen. Kulturbyrået Mesén har vært involvert fra den innledende fasen i utviklingen av Kunstavisen til det videre arbeidet med publisering.
 

Eckbos Legat

Eckbos Legat er en privat allmennyttig stiftelse. Eckbos legat yter årlig støtte til enkeltpersoner, organisasjoner, forskningsprosjekter og annet som faller inn under legatets ulike formål. Eckbos Legat støtter bl.a. norsk kunst og kultur og står bak Kunstavisen.no. Les mer om Eckbos Legat på www.eckbos-legat.no.